Privacy Policy

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018 moeten we erop toezien dat u zich kunt vinden in de manier waarop we met u communiceren. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het verlenen van diergeneeskundige diensten. Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van onze producten en diensten aan u en het sturen van informatie over de diensten die we u verlenen.

Legitieme bedrijfsbelangen

 • Vaccinatieherinneringen
 • Herinneringen voor een parasietenbehandeling
 • Afspraakherinneringen
 • Herinneringen in het kader koe-kompas, BGP/BBP
 • Beoordelingen en onderzoeken

Deze categorieën beschouwen we als ‘legitieme bedrijfsbelangen’. Dit betekent dat we vinden dat deze zeer belangrijk zijn bij het leveren van de best mogelijke zorg aan u en uw huisdier.

Voor ieder van de bovenstaande categorieën kunt u benaderd worden via sms, e-mail of brief (of een combinatie van alle drie). U kunt er ook voor kiezen helemaal niet benaderd te worden. Neem dan contact op met één van onze praktijken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alle medewerkers binnen Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens delen

In bepaalde situaties moeten we uw persoonsgegevens delen om ervoor te zorgen dat we u diensten kunnen verlenen, aan een wettelijke verplichting voldoen, betalingen kunnen ontvangen of met uw verzekeraar kunnen corresponderen. In ieder geval delen we alleen de voor dat doel noodzakelijke gegevens en we doen dit uitsluitend in verband met het vermelde doel. Iedere derde is verplicht om vergelijkbare gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen en volledig te voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Behalve in de gevallen zoals hierboven vermeld, gaan we zonder uw voorafgaande toestemming niet over tot verkoop of overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere persoon of een ander bedrijf.

Uw rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Contact met ons opnemen

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over ons privacy beleid of over de gegevens die we van u hebben.

Contact

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze klinieken bij u in de buurt

Zoek mijn kliniek

Praktijk app op smartphone

We leven in een tijd waar we bijna niet meer zonder onze smartphone en de daar bijbehorende apps kunnen. Ook Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen heeft een app om u de zorg van uw huisdier wat makkelijker te maken. Met de app kan je online een afspraak maken, spaarpunten sparen en inleveren voor leuke producten en kortingen, bestellingen plaatsen, herinneringen ontvangen voor vaccinaties, vlo- en teek en ontworm producten en praktijk en diergegevens overzichtelijk en altijd bij de hand.
De app kan gratis gedownload worden in de app store van Android en iPhone.

 

Illustratie app

Onze locaties

Onderstaand de contact gegevens van onze locaties. Meer weten over een desbetreffende locatie? Klik dan door naar de kliniek pagina.

Dierenartsencombinatie Balkbrug – Nieuwleusen

Pr. Beatrixlaan 7

7711 KG Nieuwleusen

(0523) 656202

Naar kliniek-pagina >

Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland

Burgemeester Malcorpslaan 1

8061 AG Hasselt

(038) 4771951

Naar kliniek-pagina >

Diergeneeskundig Centrum Dalfsen

van Ittersumstraat 1

7721 DL Dalfsen

(0529) 435363

Naar kliniek-pagina >

Dierenartsencombinatie Balkbrug – Nieuwleusen

Zwolseweg 1

7707 AA Balkbrug

(0523) 656202

Naar kliniek-pagina >

Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen

Achthoevenweg 10

7951 SK Staphorst

(0522) 463437

Naar kliniek-pagina >

Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland

Arendshorstlaan 19

8043 VE Zwolle

(038) 4771951

Naar kliniek-pagina >

© 2020 Dierenartsencombinatie Van Vecht tot Venen

Vormgeving en realisatie: CMCG