Ontwormen paard

Waarom:
Worminfecties bij paarden zijn verraderlijk. U ontdekt een infectie pas als het te laat is (koliek/ernstig ziek). Ontwormingsmiddelen waren tot nu toe vrij verkrijgbaar. Uit angst voor ziekte zijn ze ook veelvuldig toegepast. Vanaf 1 juli 2008 kan de dierhouder alleen via zijn/haar dierenarts ontwormingsmiddelen (antihelmintica) krijgen. De reden hiervoor is een toenemende resistentie van wormen tegen antihelmintica. Er zijn paarden die nooit of slechts 2 x per jaar ontwormd hoeven worden. U kunt onderzoeken of uw paard ontwormd moet worden door middel van mest of bloedonderzoek (of beide). Doelstelling is een verantwoord gebruik van antihelmintica bij die dieren die het nodig hebben. Op deze wijze kan er weer een wormpopulatie ontstaan die goed gevoelig is voor de bestaande antihelmintica.

Bloedonderzoek:
Uw dierenarts kan bloed afnemen om de hoogte van de bloedspiegel B-globulines vast te stellen. Indien deze verhoogd is, is er een besmetting met larven van de kleine strongyliden. Dit is vooral zinvol aan het einde van de winter bij jonge paarden. In de winter zijn de larven van deze wormen opgeslagen in de darmwand en onbereikbaar voor ontwormingsmiddelen.

merrie niet behandeld is of als de worm Strongyloides Westeri is aangetoond in de mest van het veulen, ontworm dan merrie en veulen bij de veulenhengstigheid.

Algemene adviezen:

 1. Paarden die niet weiden hoeven niet te worden ontwormd.
 2. Paarden die elke 3 weken worden ‘omgeweid’ op gemaaid land hoeven niet te worden ontwormd.
 3. Beweid percelen eerst door schapen of koeien of maai voordat er paarden geweid worden.
 4. Maak de percelen regelmatig ‘mestballen’ vrij om de besmettingsgraad laag te houden.
 5. Ontworm uw paarden voordat het weideseizoen begint.
 6. Doe voordat u ontwormd eerst mestonderzoek.
 7. Vooral jonge paarden zijn gevoelig voor worminfecties.
 8. Ontworm drachtige merrie’s aan het einde (laatste 2 maanden) van de dracht.

Mestonderzoek:
(voor de eerste behandeling of 8 weken weken na de laatste behandeling)

 1. Neem met een handschoen van maximaal 5 paarden een verse mestbal (gelijke hoeveelheden) en kneed deze tot een homogene massa.
 2. Breng de mest naar de d’arts om te versturen naar de gezondheidsdienst voor dieren of verstuur het zelf met behulp van het wormpakket van de GD.
 3. Als u de monsters niet direct verstuurt bewaar ze dan in de koelkast.
 4. Neem voor een behandeladvies op basis van de uitslag contact op met uw dierenarts.
 5. Als u helemaal niet ontwormd is het verstandig elke 4 weken mestmonsters te laten onderzoeken.
ontwormen paard

Welke ontworming bieden wij aan:

Wij hebben twee ontwormingsproducten voor paarden standaard beschikbaar. Beide komen uit de groep Ivermectines en zijn werkzaam tegen alle belangrijke wormsoorten. Hiertegen is nog nooit resistentie aangetoond en beide zijn veilig voor gebruik bij drachtige merrie’s en veulens van alle leeftijden.

Equimectin is een tube van de firma AST. Een tube is voldoende voor een paard van 800 kg. Equimax is een tube van de firma Virbac. Een tube is voldoende voor een paard van 700kg. Deze tube bevat ook Praziquantel, dat werkzaam is tegen Lintwormen en horzel larven. Indien u de voorkeur geeft aan een ander merk of werkzame stof ontwormingsmiddel kunnen we dat in overleg met de dierenarts voor u bestellen.

Voor het correct schatten van het gewicht van uw paard zijn meetlinten verkrijgbaar. Als u geen mest- of bloedonderzoek doet is het verstandig om 5 x per jaar alle paarden (gelijktijdig) te ontwormen.

Namelijk van mei tot november elke 8 weken en einde winter eenmaal. Drachtige merrie’s eenmaal extra voor het veulenen. Indien de drachtige merrie niet behandeld is of als de worm Strongyloides Westeri is aangetoond in de mest van het veulen, ontworm dan merrie en veulen bij de veulenhengstigheid.

Let op: veulens mag u nooit ontwormen met moxidectine.

Voor ontwormingsmiddelen geld vanaf 1 juli een receptplicht. Indien u ze niet bij uw dierenarts koopt, kan deze wel voor u een recept schrijven. U kunt met dit recept terecht bij een geregistreerde medicijnen handelaar.