De geboorte van een veulen in beeld

Hiernaast ziet u op een aantal foto’s de geboorte van een veulen in beeld.
Een merrie is ongeveer elf maanden drachtig. Over het algemeen baart een merrie maar één veulentje.

Meer informatie over dracht bij merrie’s leest u onderhet kopje “Gynaecologie“.

Geboorte veulen