Droes

Droes is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Droes kan voorkomen bij paarden en pony’s van elke leeftijd en elk ras maar komt het meeste voor bij:

  • Jonge paarden
  • Paarden die worden gehouden in grote aantallen en veel in aanraking komen met andere paarden.
  • Paarden die veel op concoursen en keuringen komen.

Droes kan in uitzonderlijke gevallen fataal verlopen en is moeilijk te behandelen. Het kan voorkomen bij paarden die op het eerste gezicht volkomen gezond eruit zien. Circa 10% van de paarden die herstellen blijven drager. Binnen een bedrijf kan droes zich snel verspreiden door direct contact tussen paarden of door indirect contact, bijvoorbeeld door gezamenlijke drink- en voederbakken of via de mens.

Wat zijn de symptomen?
Droes wordt gekenmerkt door een aantal symptomen. Deze symptomen zijn:

  • Verhoogde temperatuur
  • Lymfeknoop zwelling of lymfeknoop abcessen
  • Afscheiding van slijm en pus uit de neus
  • Hoesten
  • Benauwdheid

Behandeling
Alleen in zeer vroege stadia kan droes behandeld worden met antibiotica. Meestal wordt de daignose echter pas gesteld nadat zich abcessen hebben gevormd. De meeste paarden hersetllen volledig, echter complicaties kunnen voorkomen. “Verslagen droes” komt als complicatie ongeveer bij 10% van de paarden voor en wordt gekenmerkt door abcessen over het hele lichaam.