Weidegang en parasitaire infecties

Het voorjaar is begonnen. Dit is ook de tijd dat de koeien weer in de wei komen te lopen. Een mooi gezicht! Echter kunnen er parasitaire infecties op de loer liggen. Gelukkig kunnen we de kans op een infectie zo veel mogelijk voorkomen.

Long- en maagdarmwormen
Doordat jongvee steeds minder lang buiten komt zien we regelmatig in de praktijk terug, dat er onvoldoende weerstand is opgebouwd tegen long- en maagdarmwormen. Infecties treden dan soms pas op latere leeftijd op en worden daardoor niet zo gauw herkend. Vaak zijn er al behoorlijke productieverliezen opgetreden voordat een worminfectie aangetoond wordt. Tegen longworm kan preventief worden gevaccineerd. Door de dieren nog in de stalperiode tweemaal te vaccineren tegen longworm hebben ze voldoende weerstand opgebouwd om op de weide de longwormen goed de baas te kunnen. De eerste longworm-vaccinatie moet 6 weken voor de geplande uitschaardatum plaatsvinden.

Leverbot
Leverbot is een groeiend probleem dat vraagt om continue monitoring. Zeker met het stijgende grondwaterpeil wordt de kans op leverbot steeds groter. De prognose van leverbot is afhankelijk van het weer en het aantal leverbotslakken in het voorjaar en de zomer. Vooral dieren die een lang weideseizoen hebben gehad hebben een grotere kans hierop. In tegenstelling tot maagdarmwormen bouwen koeien geen weerstand op tegen leverbot. Elk jaar vormt daarmee een nieuw risico voor besmetting.

Diagnostiek
Aandacht voor en op tijd inzetten van het juiste onderzoek (tankmelk, bloed, mest) kan de ernst van zowel schade door maagdarmwormen als door leverbot in kaart brengen.

Preventie
Uw beweidingsstrategie, het wel of niet uitscharen van jongvee en melkkoeien en de locatie van uw bedrijf zijn allemaal zaken die hierin mee genomen moeten worden. Overleg daarom met uw dierenarts wat verstandig is op uw bedrijf. Parasietenbestrijding blijft maatwerk dat van bedrijf tot bedrijf geregeld moet worden.