Kalverdiarree

Kalverdiarree is een multifactorieel probleem, dat veel economische schade veroorzaakt door groeivertraging en sterfte. Het aanslaan van infecties wordt bepaald door een infectiedruk, hygiëne, weerstand en intestinale immuniteit verkregen door een goede biestverstrekking.

Bekende veroorzakers van kalverdiarree in de eerste levensweken zijn E.Coli, salmonella en Rota/Corona virussen. Een andere wat onbekende maar veel voorkomende parasiet is Cryptosporidium Parvum. Cryptosporium parvum is een coccidiose-achtige parasiet, die het darmslijmvlies beschadigt. De diarree treedt vooral op tussen de 5 en de 20 dagen leeftijd en veroorzaakt lusteloosheid, verlies van eetlust en uitdroging. Sommige stammen veroorzaken 25% sterfte. Normale behandelingen tegen diarree (vocht en antibiotica) helpen onvoldoende. Kalveren die het overleven zijn sterk vermagerd en lopen aanzienlijke groeivertraging op.

De meeste verwekkers van kalverdiarree kunnen worden gevonden door een test op de mest uit te voeren van kalveren met kalverdiaree. Deze test kunnen wij op de praktijk uitvoeren. U heeft meestal binnen enkele uren uitslag van deze test en kan daarmee ook gericht de juiste behandeling instellen.

De behandeling van cryptosporidium is gebaseerd op verlaging van de infectiedruk en verbetering van de intestinale weerstand door een goed biestmanagement. Het medicijn Halocur kan preventief ingezet worden tegen cryptosporium door alle pasgeboren kalveren te behandelen gedurende de eerste 7 dagen. Symptomatisch kan Halocur worden ingezet binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree.

E. Coli zal moeten worden behandeld met een antibioticum, bij kalverdiarree veroorzaakt door rota- en coronavirussen is een pijnstiller/onstekingsremmer vaak het enige dat zal helpen.

Voor alle kalveren met diarree geldt dat, ongeacht de verwekker, de dieren minimaal 8-10 liter vocht per dag binnen moeten krijgen, aangevuld met elektrolyten en eventueel andere ondersteunende middelen, zoals D-bolussen. Daarnaast zullen de kalveren in een droog, schoon en warm hok gelegd moeten worden, zodat er geen extra energie verspild wordt. Bij zwakke en uitgedroogde dieren is het advies de dierenarts langs te laten komen om een intraveneus infuus aan te leggen, wat zorgt voor een snel herstel van de vocht- en elektrolytenbalans.

Om de biestkwaliteit te verbeteren kunt u de moederdieren tegen E. Coli en Rota/Corona-virus laten vaccineren. Dit verhoogd de antistoffen in de biest en daarmee vervolgens de weerstand van de kalveren in de eerste levensweken. Dieren tussen de 3 en 12 weken voor het afkalven zijn geschikt om met dit middel gevaccineerd te worden.