Leverbot

In onze regio treden de afgelopen jaren steeds vaker besmettingen op met leverbot. Leverbotten zijn parasieten die opgenomen worden in de weide en uiteindelijk via de darm terecht komen in de lever. Hier graven de botten gangen en leggen vervolgens eieren die via de mest weer worden uitgescheiden. De schade aan de lever van de schapen kan bij een massale infectie zo erg zijn dat er acute sterfte op kan treden. Vaker echter zijn de verschijnselen chronischer en treden verschijnselen op als dunne mest en vermageren, zowel bij oude als bij jonge schapen.

De botten kennen als tussengastheer slakken, die leven in natte plekken in het weiland. Besmetting van leverbot is dus deels te voorkomen door te zorgen voor een goede afwatering van het land en het voorkomen van het weide van de schapen bij natte plekken (sloten en greppels).

Een besmetting met leverbot is vast te stellen door mest- en of bloedonderzoek te doen bij schapen die verdacht worden van een leverbotbesmetting. De grootste besmettingsdruk is in augustus/september/oktober. Uw dierenarts kan u adviseren over het beste moment van het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar een leverbotbesmetting.

Meer informatie over leverbot kunt u vinden op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren.