Extractie van tanden of kiezen kat

Om een tand of een kies bij een kat te trekken, moet er een duidelijke reden zijn. De belangrijkste redenen om een tand of kies te trekken bij de kat zijn; afgebroken hoektanden, tandresorpties en uitgebreide ontstekingen van het tandvlees (stomatitis/gingivitis complex bij de kat). Als er besloten is dat bij de kat een tand of kies getrokken moet worden, wordt dit vooraf gegaan door het maken van een röntgenfoto. Soms moet, in het geval van vermoeden van tandresorpties eerst een foto gemaakt worden van de verdachte elementen, om tot de conclusie te komen dat het betreffende element aangetast is.

Van de te trekken kies of tand wordt dus een röntgenfoto gemaakt . Hierop is goed te zien hoe de tand eruit ziet.  De röntgenfoto is erg belangrijk omdat hierop de wortel in beeld gebracht wordt. Zo kan gekeken worden of de wortel naast een rare vorm (haak aan de wortel, extra worteltje, vergroeiing van wortels) er aantasting van de wortel (tandresorptie)is. Vergroeiing met het bot is te zien (Er is totaal geen wortel meer), en of de wortel gebroken is.

Foto: aangetaste kies, losliggende kroon, en normale kies

Het extraheren (trekken van het gebitselement):

De kiezen en tanden hebben een kroon, deze zijn zichtbaar als de kat zijn bek opent. Ze hebben ook een wortel. De wortel zorgt ervoor dat de tand/kies in de mond blijft zitten. De wortel is verbonden met het kaakbot door hele kleine verbindingen (paradontale ligament) Deze moeten verbroken worden. Als een kies één wortel heeft (net as de tanden) worden de verbindingen tussen de wortel en het bot losgemaakt met behulp van instrumenten (luxator en/of elevator) en daarna, als ze goed los zitten, getrokken.

Waarbij er weinig  trekkracht om de hoek kan komen kijken, want dan breken de  wortels gemakkelijk af. In het geval kiezen meerdere wortels hebben  worden deze wortels van elkaar gescheiden door de (hogesnelheids)boor. Vervolgens worden deze wortels apart van  elkaar losgemaakt van de kaak door hun verbindingen te verbreken zoals boven genoemd en daarna apart verwijderd.

Foto: Gebit kat. Duidelijk zichtbaar; meerdere wortels per kies

Steeds vaker doen we de chirurgische extractie waarbij het slijmvlies van de bek rond de kiezen wordt vrij gemaakt. Er ontstaat nu een flap, die we opzij houden, zodat we beter bij de wortels van de kies kunnen. We kunnen dan ook gemakkelijk wat bot weghalen, zodat we ook de lastige wortels, gebroken wortels of wortelresten, kunnen verwijderen.  Natuurlijk maken we de flap na het verwijderen van de wortels weer keurig vast met hechtingen. Bij twijfel maken we een röntgenfoto of alles goed verwijderd is en of er niets is blijven zitten aan wortelresten.

Nadat alles gehecht en gecontroleerd is kunnen we verder gaan met het schoonmaken, tandsteen en tandplaque verwijderen. Zie hiervoor gebitssanering kat.