Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende, door teken overgedragen infectie ziekte in Europa. Het wordt veroorzaakt door spirocheten, spiraalvormige bacteriën (borrelia), die de ziekte kunnen veroorzaken bij zowel mens als dier. De teek die de ziekte van Lyme veroorzaakt, komt in heel Europa voor. Deze tekensoort (ixodes ricinus) komt voor in het bos, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras. Maar ook in je eigen achter tuin! Teken zijn actief van het vroege voorjaar tot diep in het najaar.

In Nederland zijn er ongeveer 20 – 25% van de teken besmet met borrelia. Alle honden die gebeten worden door een besmette teek, hebben kans op het ontwikkelen van de ziekte. Het kan maanden duren voordat de symptomen zichtbaar worden. Veel geïnfecteerde honden tonen niet eens ziekteverschijnselen. Symptomen die veel voorkomen bij ziekte van Lyme zijn: kreupelheid, koorts en sloomheid. Dit zijn vaak algemene klachten en kunnen ook duiden op een andere aandoening. Daarom adviseren wij om contact op te nemen met ons als u deze symptomen waarneemt!

Preventie

Om de ziekte van Lyme te voorkomen, is het raadzaam op preventief tegen teken te behandelen. Onze praktijken hebben goede preventieve middelen, die niet schadelijk zijn voor de hond, die teken goed weren. Deze middelen zijn in de vorm van een pipet (pipetje uit drukken in de nek) of tablet (oraal toedienen van tablet) verkrijgbaar. Wij leggen u graag uit welk middel het beste past bij uw hond.