Extractie van tanden of kiezen bij de hond

Om een tand of kies bij een hond te trekken, moet er een duidelijke reden zijn. Hieronder lees je de belangrijkste redenen.

De belangrijkste redenen om een tand of kies te trekken zijn : Afgebroken gebitselementen, uitgebreide ontstekingen van het tandvlees waardoor wortels bloot komen te liggen, tanden en kiezen die loszitten en bij een afwijkende stand.  Als er besloten wordt dat er bij de hond een tand of kies getrokken moet worden, wordt er een röntgenfoto gemaakt.

Van de te trekken kies of tand wordt dus een röntgenfoto gemaakt . Hierop is goed te zien hoe de tand eruit ziet.  De röntgenfoto is erg belangrijk omdat hierop de wortel in beeld gebracht wordt.  Zo kan bekeken worden of de wortel naast een rare vorm (haak aan de wortel, extra worteltje, vergroeiing van wortels) er aantasting van de wortel is. (tandresorptie ook bij de hond!). Maar ook kan er vergroeiing met het bot zijn en dat er geen wortel meer is, of de wortel is gebroken.

Foto: aangetast kies, losliggende kroon, en normale kies

Het extraheren , trekken van het gebitselement

De kiezen en tanden hebben een kroon, die zichtbaar is als de hond zijn bek opent. Er zit ook een wortel aan vast. De wortel zorgt ervoor dat de tand/kies in de mond blijft zitten. De wortel is verbonden met het kaakbot door heel kleine verbindingen (paradontale ligament) Deze moeten verbroken worden. Als een kies één wortel heeft, net als de tanden, worden de verbindingen tussen de wortel en het bot losgemaakt met behulp van instrumenten. Dit gebeurt met de luxator en/of elevator.  Daarna, als ze goed los zitten, worden ze getrokken. Hier wordt weinig  trekkracht bij gebruikt, want dan breken de  wortels gemakkelijk af. Wanneer kiezen meerdere wortels hebben, worden deze wortels van elkaar gescheiden door de (hogesnelheids)boor. Vervolgens worden deze wortels apart van  elkaar losgemaakt van de kaak, door hun verbindingen te verbreken zoals boven genoemd en daarna apart verwijderd.

Foto: Gebit hond waar duidelijk zichtbaar is dat hij meerdere wortels per kies heeft.

Steeds vaker doen we de chirurgische extractie waarbij het slijmvlies van de bek rond de kiezen wordt vrij gemaakt. Er ontstaat nu een flap, die we opzij houden, zodat we beter bij de wortels van de kies kunnen. We kunnen dan ook gemakkelijk wat bot weghalen, zodat we ook de lastige wortels, gebroken wortels en/of wortelresten, gemakkelijker kunnen verwijderen.  Natuurlijk maken we de flap na het verwijderen van de wortels weer keurig vast met hechtingen. Bij twijfel maken we een röntgenfoto of alles goed verwijderd is en of er niets is blijven zitten aan wortelresten.

Nadat alles gehecht en gecontroleerd is kunnen we verder gaan met het schoonmaken, tandsteen en tandplaque verwijderen. Zie hiervoor ook gebitssanering hond.