Echografie

Met behulp van een echoapparaat kunnen we verschillende organen in het lichaam van uw huisdier beoordelen op vorm en functioneren. Het is een functioneel apparaat aangezien het maken van een echo pijnloos is voor het dier. Tevens kan de eigenaar aanwezig zijn tijdens de echo omdat er geen straling vrij komt.

Het echoapparaat
Het echoapparaat werkt via geluisgolven. Deze geluidsgolven zijn zo laag dat wij mensen deze geluiden niet kunnen horen.
De geluidsgolven worden via een probe uitgezonden, welke tegen het lichaam van het dier wordt gehouden. Deze geluisgolven kunnen zich goed voortbewegen in water en zacht weefsel. Bij elk oppervlak dat de geluisdgolven tegenkomen, zal een deel revan worden weerkaatst. Het overige deel gaat dieper het weefsel in tot uiteindelijk alles geabsorbeerd of teruggekaatst is. De informatie van de teruggekaatste golven wordt door de computer van het echoapparaat omgezet op de monitor als beeld. Het verschil in dichtheid of densiteit in het orgaan zorgen voor de verschillende grijstinten op het beeldscherm. Enkele organen die goed te zien zijn op een echo zijn: hart, lever, maag-darm kanaal, nieren, baarmoeder, urineblaas en prostaat. Tevens kan een echoapparaat ook goed gebruikt worden tijdens de dracht van hond en/of kat. Zo kan er gekeken worden of het huisdier drachtig is en hoeveel pups en/of kittens het zijn.

Het onderzoek
Voor een echo onderzoek hoeft een dier gewoonlijk niet onder narcose. Afhankelijk van het soort onderzoek zal de patiënt in een bepaalde positie worden neergelegd. Bepaalde onderzoeken bijvoorbeeld van het hart kunnen zelfs staand of zittend uitgevoerd worden. Af en toe is een dier te wild of te zenuwachtig waardoor het onderzoek niet goed kan plaats vinden. Dan kan soms een roesje (licht narcosemiddel)nodig zijn. Het gedeelte van het lichaam wat onderzocht moet worden met de echo, wordt van te voren geschoren. Dit is nodig omdat tussen de haren altijd lucht eb soms ook wat vuil aanwezig is, waardoor de geluisgolven van de echo niet goed doorgegeven kunnen worden. Om een nog beter contact net de huid te krijgen, zak er een gel op de geschoren plaats aangebracht worden. Als deze handelingen verricht zijn, kan het onderzoek van start gaan. Tijdens het maken van de echo kunnen beelden vast gezet worden, kunnen er filmpjes gemaakt worden en organen opgemeten worden. Hieruit kan vervolgens een conclusie getrokken worden.

Hieronder ziet u een echo beeld van een hond die 6 weken drachtig is: