Vaccineren van konijnen

Konijnen kunnen net zoals de hond en kat gevaccineerd worden tegen besmettelijke ziekten (vaccinatie konijn). Er zijn twee besmettelijke ziekten die bij konijnen regelmatig voorkomen. Deze ziekten zijn Myxomatose en Viral Haemorrhagic Disease (VHD).

Myxomatose
Sinds de jaren vijftig is Myxomatose een ziekte welke zich in sterke mate heeft verspreid. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatose virus. De verspreiding van deze ziekte kan op verschillende manieren verlopen. De belangrijkste is via stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Wanneer een infectie in een groep konijnen is aangeslagen is het verloop zeer moeilijk te beïnvloeden. Preventieve maatregelen zijn daarom van essentieel belang.

Jonge konijnen zijn gevoeliger dan volwassen dieren. De tijd tussen de besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt enkele dagen tot een week. In de huid van aangetaste dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen). Voorkeursplaatsen voor deze myxomen zijn: rond de ogen, de snuit, de oren en de anaalstreek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een vaak pussige oog- en neus uitvloeiing. Veel konijnen sterven ten gevolge van een Myxomatose infectie.

Viraal Haemorrhagic Syndroom
Viraal Haemorrhagic Disease (VHD), in Nederland wel het Virale Haemorrhagische Syndroom genoemd, is een fatale en zeer besmettelijke konijnenziekte, die voor het eerst in China, in 1984 werd waargenomen. De ziekte komt sindsdien ook in Europa voor. VHD wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte kan zich snel via o.a. mest, besmette dieren en materialen (o.a. vers gesneden gras). verspreiden.

Voornamelijk konijnen ouder dan 10 weken worden door VHD getroffen. Met name jonge voedsters zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen.
We kunnen 3 vormen onderscheiden:

zeer snel verlopende vorm:
Gekarakteriseerd door plotselinge dood.

snel verlopende vorm:
Depressie, stoppen met eten, benauwdheid, koorts (40-41,5 C), soms schreeuwen en tandenknarsen. Vaak ziet men in het laatste stadium een schuimige, bloederige, neus uitvloeiing gevolgd door de dood.

milde vorm:
Deze vorm is zeldzaam. Herstel en levenslange immuniteit.
De sterfte na een VHD-infectie kan oplopen van 75% tot zelfs 100%

Vaccinatieschema
Sinds 2012 is er een nieuw vaccin op de markt waardoor de konijnen maar één keer in het jaar in plaats van twee keer in het jaar geënt hoeven worden. Ook onze praktijken maken gebruik van dit vaccin. Een jaarlijkse herhaling is noodzakelijk voor een goede bescherming tegen Myxomatose en VHD.