Gebitsreiniging bij de hond

Op deze pagina kunt u lezen wat er allemaal gebeurt bij een gebitsbehandeling van de hond.

Voordat we een gebit gaan behandelen, gaan we eerst bekijken hoe de toestand is van het gebit. Dit kan gedaan worden door de dierenarts of door de dierenarts assistente. Bij Dierenartsencombinatie Staphorst IJhorst en Rouveen hebben we een dierenartsassistente die zich voornamelijk met tandheelkunde bezighoud en kan u in deze volledig informeren. Zij kan u laten zien hoe het met het gebit van uw hond is gesteld. Daarna kan er een aparte afspraak gemaakt worden voor de behandeling. Elk jaar in februari is het de maand van het gebit en wordt er extra aandacht besteed aan gebitsverzorging bij hond en kat in onze praktijk.

Een ander moment is tijdens het spreekuur. Naast de vaccinatie en de jaarlijkse gezondheidscheck-up controleren we ook het gebit van uw hond. Ook tijdens andere momenten nemen we meestal de toestand van het gebit van uw hond in het onderzoek mee.

Bij dit eerste onderzoek van de bek van de hond, krijgen we een idee hoe het met het gebit van de hond gesteld is. Er kan gering, matig en veel tandsteen aanwezig zijn, het tandvlees (gingiva) kan geïrriteerd zijn en de hond kan ook uit de bek stinken. Het advies om gebitsreiniging te doen wordt o.a. gemaakt op basis de onderstaande (meest voorkomende) punten:

  • Aanwezigheid van tandsteen
  • Irritatie van het tandvlees aanwezig
  • Er is duidelijke, typisch stank uit de bek
  • Er zijn klachten betreffende het opnemen van voedsel
  • Er zijn klachten met bijten in speeltjes of kluiven
  • Laat soms dingen spontaan uit de bek vallen
  • De wortel van kiezen liggen bloot
  • Los zittende gebitselementen

Als er gering tandsteen en tandplak aanwezig is, en nauwelijks irritatie van het tandvlees, is dat geen reden om een gebitsreiniging te adviseren. De reden hiervoor is dat de behandeling altijd onder narcose gebeurt. Een beetje tandsteen krabben heeft geen effect voor het gebit, misschien voor het zicht eigenaar. De meeste problemen spelen namelijk af op een plaats waar je bij de niet slapende hond niet goed bij kan. In geval van geringe tandplak vorming wordt er natuurlijk advies gegeven om verdere aanwas van tandplak en vervolgens tandsteen te voorkomen.

Als er geadviseerd is om het gebit van uw hond te reinigen en u besluit dit te laten doen, controleren we altijd de gezondheid van uw hond. Bij twijfel over de gezondheid en bij oudere honden adviseren we altijd een bloedonderzoek (o.a. lever en nierfunctie). Dit om de narcose goed te kunnen uitvoeren.

De hond moet onder narcose gebracht worden om de gebitsreiniging uit te kunnen voeren. Als de hond heerlijk ligt te slapen aan het gasanesthesie apparaat wordt eerst begonnen met een “grove” inspectie van de bek. In de geopende bek wordt gekeken naar tandsteen, of alle gebitselementen aanwezig zijn, de hoeveelheid tandsteen en de toestand van het tandvlees. (gingiva). Grote brokken tandsteen worden met een knabbeltang vervolgens weggenomen. Na die weggespoeld te hebben vindt de gedetailleerde inspectie van de bek plaats. Met een sonde (afbeelding 2) wordt de diepte van de pockets (dat is de holte tussen tand/kies en tandslijmvlies, (afbeelding 1) gemeten. De bevindingen worden genoteerd. Er wordt gekeken of er tanden en kiezen loszitten en of er beschadigingen zijn.

Van de tanden en kiezen waarbij we problemen verwachten op basis van het onderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt (afbeelding linksonder) . Zo wordt ook wat er afspeelt onder het tandvlees, onttrokken aan ons gezichtsveld, beoordeeld. Daar vindt de meeste ellende plaats en daar kan niet gewerkt worden bij een hond die niet onder narcose is. Dit is te gevoelig bij ontstekingen. Ook is het haast onmogelijk bij een niet slapende hond om de diepte van de pockets (lees aantasting) te beoordelen.

Op basis van de bevindingen die worden gevonden, wordt er een behandeling ingezet. De aanpak gaat volgens een gradering en score tabel (gradering en score tabel van Gorrel). Aan gezien onze patiënt al onder narcose is worden de behandelingen gelijk uitgevoerd. De eigenaar wordt indien hij/zij dat wenst op de hoogte gesteld van onze planning. Of een gebitselement getrokken moet worden hangt af van meerdere oorzaken, maar of de grens gevallen getrokken moet worden hangt af of het mogelijk is bij de hond aan goede gebitsverzorging te doen. En dit geldt voor de eigenaar zijn zin, tijd en interesse als mede de hond zijn mee werkzaamheid.

De behandeling bestaat uit trekken van elementen indien nodig, het schoonmaken van de kiezen en tanden en vervolgens polijsten.

Wat er gebeurt bij een extractie (trekken) van een gebitselement kun je onder het hoofstukje extractie gebitselementen.

Als eerste worden de aangetaste elementen verwijderd , daarna wordt het gebit verder schoongemaakt. Met speciale instrumenten wordt het resterende tandsteen verwijderd, op en tussen de kiezen, en ook hetgeen dat in de pockets (Afbeelding 1) zit en juist daar voor ellende zorgt. Nadat de pockets gereinigd zijn wordt met de scaler (tandsteen trilapparaat) de laatste restjes tandplak en tandsteen verwijderd, waarbij voorzichtig  te werk gegaan wordt. Nadat dat gebeurd is worden de tanden gepolijst, met speciale tandpasta en natuurlijk wordt de bek nagespoeld. De bek wordt nog een keer gecontroleerd en worden alle bevindingen en uitgevoerde handelingen op papier gezet, voor zover dat niet eerder al gedaan was. Daarna laten we de hond bijkomen. Bij extracties werken we altijd met pijnstilling. Antibiotica zijn zelden nodig, alleen bij risico patiënten zoals hartpatiënten en nierpatiënten.