Droogstandconsult

“Wie van u is al aan het experimenteren met droogzetten zonder antibiotica?”

In de praktijk horen we van veel veehouders dat er al pogingen gedaan worden om koeien droog te zetten zonder antibiotica. Soms goed doordacht, maar soms ook niet. Dit is jammer, want meestal horen wij er pas iets van als het ‘experiment’ (droogzetten zonder antibiotica) mislukt is. Gevolgen zijn vaak, dat de koe uierontsteking heeft opgelopen tijdens de droogstand of dat er koeien afkalven met een verhoogd celgetal.
Zowel voor u als voor ons is het erg vervelend om er achter te komen dat problemen voorkomen konden worden.

Het droogstandconsult

Tijdens het droogstandconsult wordt de hele werkwijze rond droogzetten en droogstand in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de checklist droogzetten. Deze checklist bevat vijfentwintig vragen die beantwoordt dienen te worden. Daarnaast wordt er gekeken naar de getallen van de droogstandsevaluatie uit PIR – DAP. Tijdens de voorlichtingsavond op 19 februari 2013 heeft elke aanwezige de checklist droogzetten mee gekregen.

Ook wordt er gekeken naar de werkwijze tijdens de eind lactatie, de droogstand en de situatie na afkalven. Hierbij wordt tevens een evaluatie gedaan naar klinische mastitis van de afgelopen periode. Ook hiervoor wordt een formulier gebruikt. Op deze manier proberen we per bedrijf mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen en een optimale werkwijze te ontwikkelen. Het droogstandconsult vindt twee keer per jaar plaats.
Wilt u meer informatie, vraag één van onze dierenartsen.